Vacuum mixers range – AV 200E / AV 300E

Cod. AV 200E / AV 300E

With expansion effect and digital programation for higher efficiency in large-scale production.

cato st.st vacuum mixers range stainless steel

Request a quote